Over DiabetesNed

DiabetesNed is het diabetes ICT-systeem van Stichting DiaKen. Het is niet alleen een diabetes EPD, maar ook een expertsysteem en databank.

DiabetesNed is instituutonafhankelijk. Het is beschikbaar voor elk ziekenhuis. Integratie met ZIS-systemen is mogelijk.

DiabetesNed: het ICT-systeem voor betere diabeteszorg

Actuele en complete patiëntgegevens zijn onmisbaar voor:

  • behandeling van mensen met diabetes
  • verantwoording richting inspecties en zorgverzekeraars
  • wetenschappelijk onderzoek

Met DiabetesNed komt Stichting DiaKen aan die informatiebehoefte tegemoet.De functies van DiabetesNed

Elektronisch patienten dossier

In DiabetesNed noteren de zorgverleners op de diabetespoli alle relevante patiëntgegevens. Het systeem slaat de informatie gestructureerd en overzichtelijk op.

Meer informatie

Expertsysteem

In DiabetedsNed (bij ‘overzicht patiënt’) ziet de zorgverlener in één oogopslag welke acties hij moet ondernemen en waar de aandachtspunten liggen.

Meer informatie

Databank

DiabetesNed is ook een gestructureerde database met actuele en longitudinale gegevens van meer dan 10.000 mensen met diabetes.

Meer informatie

Stichting Diaken

DiaKen staat voor Diabetes Kenniscentrum

Het doel van Stichting DiaKen

Stichting DiaKen wil een effectieve bijdrage leveren aan de verbetering van de diabeteszorg. De stichting wil kennis over diabetes en de behandeling ervan vergroten onder zorgverleners, onderzoekers en mensen met diabetes. Stichting DiaKen exploiteert en ontwikkelt het ICT-systeem DiabetesNed.

Meer informatie

Met DiabetesNed wil Stichting DiaKen:

  • zorgverleners de middelen bieden om zorg te bieden die is gebaseerd op de behoeftes van de patiënt
  • de samenwerking optimaliseren tussen de disciplines in de diabetes zorgketen
  • mensen met diabetes beter inzicht laten krijgen in hun aandoening zodat ze beter verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun ziekteproces
  • een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek door het creëren van een gestructureerde database

Facts & figures

 

Feiten en cijfers over Diabetes Melitus

Dit is een titel facts-image5 facts-image4 facts-image3