Functies

Diabetes Elektronisch Patiënten Dossier

In DiabetesNed noteren de zorgverleners op de diabetespoli alle relevante patiëntgegevens. Het systeem slaat de informatie gestructureerd en overzichtelijk op. De gegevens zijn door de zorgverleners op elk moment en vanaf elke locatie te raadplegen. Met autorisaties kan worden aangegeven wie welke gegevens mag inzien.

In het systeem is onder andere plaats voor informatie over:

 • uitgevoerde onderzoeken
 • uitslagen
 • medicijngebruik
 • persoonlijke streefwaarden
 • persoonlijke situatie van de patiënt

Altijd actueel

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel en compleet houden van de informatie. Om ze daarbij te ondersteunen, genereert DiabetesNed regelmatig overzichten van patiënten van wie gegevens niet of onvoldoende geregistreerd zijn.

Expertsysteem

In DiabetedsNed (bij ‘overzicht patiënt’) ziet de zorgverlener in één oogopslag welke acties hij moet ondernemen en waar de aandachtspunten liggen.

Aandachtspunten kunnen afwijkingen van streefwaarden zijn, maar ook risicofactoren. Denk bijvoorbeeld aan ‘Risicovoet’, ‘Hypoglycaemie unawareness’ en ‘Huidig tabakgebruik’.

De streefwaarden zijn gebaseerd op de standaardwaarden uit de Zorgstandaard Diabeteszorg en de richtlijnen van het NHG, NDF en de NIV. Zorgverleners kunnen streefwaarden individueel aanpassen aan bijvoorbeeld de leeftijd of de situatie van de patiënt.

Databank

DiabetesNed is ook een gestructureerde database met actuele en longitudinale gegevens van meer dan 10.000 mensen met diabetes. Deelnemende ziekenhuizen kunnen hier op allerlei manieren gebruik van maken.

Op ziekenhuisniveau verschaft de database bijvoorbeeld inzicht in:

 • aantallen diabetespatiënten
 • welke types diabetes
 • complicaties
 • uitkomsten van HbA1c, bloeddruk, lipiden
 • het aantal mensen dat met te hoge bloeddruk medicatie gebruikt

De cijfers zijn:

 • onmisbaar bij het voldoen aan de eisen van  Zichtbare Zorg
 • bruikbaar voor benchmarking
 • geschikt voor wetenschappelijk onderzoek

Inzicht in cijfers kan leden van een diabetesteam ook motiveren om nog beter te gaan werken.