Ontwikkeling

DiabetesNed: altijd in ontwikkeling

Diabeteszorg kan altijd beter. Dat geldt ook voor DiabetesNed. Stichting DiaKen speelt met DiabetesNed steeds in op de laatste ontwikkelingen in de diabeteszorg. Ook blijven ze oog hebben voor de veranderende behoeftes van gebruikers. Op deze pagina een kort overzicht van de actuele ontwikkelingen.

Aansluiting op de eerste lijn

In de praktijk werken eerste- en tweedelijns professionals in de diabeteszorg steeds meer samen. Stichting DiaKen onderzoekt hoe ze met DiabetesNed op deze ontwikkeling kan aansluiten.

Individueel behandelplan

Stichting DiaKen werkt op dit moment aan een individueel behandelplan binnen DiabetesNed. In dit behandelplan kunnen zorgverleners per patiënt zorgdoelen en behandelstappen definiëren. Ze kunnen aangeven welke activiteiten ondernomen moeten worden en door wie. Ziekenhuizen kunnen het behandelplan inrichten op basis van hun eigen diabetes zorgpad.

Voordelen van het individueel behandelplan:

  • diabeteszorg wordt nog patiëntgerichter
  • ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben duidelijker inzicht in de inspanningen van behandelteams

Op dit moment test Stichting DiaKen het individueel behandelplan bij Medisch Centrum Haaglanden. Als deze pilot succesvol verloopt, nemen ze het behandelplan standaard op in DiabetesNed.

Verdere integratie in het ZIS

In de toekomst moet DiabetesNed volledig binnen het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) te gebruiken zijn. Op dit moment is er al een inzagefunctie beschikbaar.

Eigen omgeving voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen binnenkort in een eigen omgeving standaardoverzichten genereren. Voor specifieke vraagstellingen kunnen ze zich blijven wenden tot de databeheerder. Die levert de gevraagde overzichten snel en accuraat aan.

Toegang voor patiënten

Stichting DiaKen werkt hard aan de ontwikkeling van een portaal voor patiënten. Zij krijgen straks toegang tot hun eigen gegevens. De informatie is steeds actueel en altijd, overal te raadplegen.