Over DiabetesNed

Over DiabetesNed

DiabetesNed is het diabetes ICT-systeem van Stichting DiaKen. Het is niet alleen een diabetes EPD, maar ook een expertsysteem en databank.

DiabetesNed is instituutonafhankelijk. Het is beschikbaar voor elk ziekenhuis. Integratie met ZIS-systemen is mogelijk.

Meerwaarde van DiabetesNed

In ziekenhuizen biedt DiabetesNed:

  • betere communicatie tussen zorgverleners
  • betere registratie en presentatie van patiëntgegevens
  • eenvoudig te verkrijgen overzichten, bijvoorbeeld voor Zichtbare Zorg
  • betere mogelijkheden voor kwaliteitsbewaking door het uitgebreide expertsysteem
  • betrouwbare data door monitoring van de patiënt-status

Voor mensen met diabetes draagt DiabetesNed bij aan:

  • tijdige diagnoses
  • effectieve behandelingen
  • voorkomen van complicaties
  • zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven

Ontstaan DiabetesNed

DiabetesNed is een Nederlandse doorontwikkeling van DEMS, het ICT-systeem voor diabeteszorg van de gerenommeerde Amerikaanse Mayo Clinic.

DEMS

DEMS werd in 2005 naar Nederland gehaald door Diabetes Zorg Haaglanden (onderdeel van Medisch Centrum Haaglanden). Om alle betrokken zorgverleners onderling goed te laten communiceren koos dit transmuraal centrum voor het Amerikaanse ICT-systeem.

Functioneel voldeed DEMS. Het systeem ondersteunde het proces goed. Ook gaf het alerts af bij risicopatiënten en bij afwijkingen van de streefwaarden. Die laatste waren zowel standaard- als individueel in te voeren. DEMS legde verder de betekenis van afwijkende streefwaarden uit en gaf behandeladvies. Ook bood het systeem de mogelijkheid om het werk van POH’ers en diabetesverpleegkundigen op afstand te controleren.

Modernisering

Helaas was DEMS gebaseerd op verouderde technologie. In 2008 gaf de Mayo Clinic de Nederlandse gebruikers toestemming om het systeem te moderniseren en verder te ontwikkelen. Voorwaarde was dat het niet commercieel zou worden uitgebaat. Ook moest de naam veranderen.

Die nieuwe naam werd DiabetesNed. Het systeem werd in eerste instantie omarmd door vijf ziekenhuizen in de regio Den Haag. Voor de ontwikkeling en exploitatie is Stichting DiaKen opgericht. Inmiddels verbeteren steeds meer ziekenhuizen met DiabetesNed hun diabeteszorg.

DiabetesNed in de media

Movemens, maart 2012: ‘Gezamenlijk het beste uit de diabetespatiënt halen. Als niet kan wat moet, dan moet wat kan’

Om de zorg rondom diabetespatiënten te optimaliseren werkt het Medisch Centrum Haaglanden met een multidisciplinair team. DiabetesNed ondersteunt het team in de gezamenlijke aanpak.

Medisch Contact, 14-10-2010: ‘Betrouwbare cijfers over diabetes’

Het meten van de procesindicatoren en het aanleveren van een gemiddeld HbA1c als uitkomstmaat voor geleerde diabeteszorg is in veel ziekenhuizen nog niet voldoende onwikkeld. Dr. Nel Geelhoed-Duijvestijn legt uit hoe DiabetesNed helder inzicht verschaft in de kwaliteit van de diabeteszorg in ziekenhuizen. Ook vertelt ze hoe het ICT-systeem geïntegreerde diabeteszorg mogelijk maakt.

Nederlands tijdschrift voor diabetologie: ‘Het gebruik van DiabetesNed voor diabeteszorg

Dr. Nel Geelhoed-Duivestijn legt uit hoe ICT kan helpen bij het verbeteren van diabeteszorg. Ook gaat ze in op de ontwikkeling van DiabetesNed.