Stichting Diaken


Stichting Diaken

DiaKen staat voor Diabetes Kenniscentrum.

Het doel van Stichting DiaKen: een effectieve bijdrage leveren aan de verbetering van de diabeteszorg. De stichting wil kennis over diabetes en de behandeling ervan vergroten onder zorgverleners, onderzoekers en mensen met diabetes. Stichting DiaKen exploiteert en ontwikkelt het ICT-systeem DiabetesNed.

Met DiabetesNed wil Stichting DiaKen:

 • zorgverleners de middelen bieden om zorg te bieden die is gebaseerd op de behoeftes van de patiënt
 • de samenwerking optimaliseren tussen de disciplines in de diabetes zorgketen
 • mensen met diabetes beter inzicht laten krijgen in hun aandoening zodat ze beter verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun ziekteproces
 • een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek door het creëren van een gestructureerde database

Stichting DiaKen heeft geen winstoogmerk. Bij alles wat ze doen, staat steeds het belang van mensen met diabetes centraal.

Bestuur

In het bestuur van Stichting DiaKen hebben zitting:

 • Nel Geelhoed-Duijvestijn,internist, voorzitter
 • Joep de Groot, directeur CbusineZ, penningmeester
 • Mike Leers, lid
 • Roel Hoogma, internist, lid
 • Arno Toorians, internist, lid
 • Tara Koenders, operational manager

Ontstaan Stichting DiaKen

Stichting DiaKen is in 2008 opgericht nadat vijf ziekenhuizen uit de regio Den Haag besloten DiabetesNed te gaan gebruiken. Voor de exploitatie en ontwikkeling van DiabetesNed is Stichting DiaKen opgericht.

Initiatiefnemers

Nel Geelhoed-Duijvestijn

 • internist Medisch Centrum Haaglanden
 • voormalig voorzitter Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek
 • voormalig voorzitter Wetenschappelijke Advies Raad van het Diabetes Fonds
 • voormalig voorzitter Nederlandse Internisten Vereniging

Roel Hoogma

 • internist Groene Hart Ziekenhuis
 • internist Nederlandse obesitas kliniek
 • mede-initiatiefnemer van samenwerking op gebied van diabeteszorg en diabetesbehandeling in de regio
 • verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diabetes