Veelgestelde vragen

Stichting DiaKen heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten van DiabetesNed gaan naar het onderhoud en de ontwikkeling van het ICT-systeem.

Stichting DiaKen biedt nieuwe gebruikers een standaard implementatieplan en een gebruikershandleiding. Gedurende de implementatie is zowel Stichting DiaKen als AGG solutions bereikbaar voor support.

Stichting DiaKen houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verzamelde data worden alleen voor wetenschappelijk onderzoek  geanonimiseerd vrijgegeven na uitdrukkelijke toestemming van de ziekenhuizen en patiënten. De gegevens in DiabetesNed zijn per ziekenhuis gescheiden. Ze zijn afzonderlijk opvraagbaar. Data worden niet zonder toestemming aan andere ziekenhuizen verstrekt. 

Stichting DiaKen biedt DiabetesNed aan via terminal services (remote desktopprotocol). Dat betekent dat de gebruiker kan inloggen vanaf elke internetaansluiting. Hij krijgt alleen toegang tot de informatie waarvoor hij geautoriseerd is op basis van zijn rol in de zorgketen. 

DiabetesNed maakt gebruik van webintegratie faciliteiten. Nu al kunnen gebruikers via het ZIS de meest actuele gegevens uit DiabetesNed inzien. Op termijn zal het mogelijk zijn om ook gegevens te bewerken.

Ja, stichting DiaKen is instituut onafhankelijk

Tijdens de implementatie wordt DiabetesNed eenmalig gekoppeld met:

  • de NAW- en labgegevens
  • het ZIS (voor het overzicht van de patiëntgegevens)

DiabetesNed is een waardevol hulpmiddel voor zorgverleners in de tweedelijns diabeteszorg. Stichting DiaKen werkt nog aan een koppeling met de eerste lijn en aan toegang voor diabetespatiënten.

DiabetesNed is gebaseerd op het DEMS, het diabetes ICT-systeem van de Amerikaanse Mayo Clinic. De Mayo Clinic is een non-profit medische praktijk en onderzoeksgroep. Stichting DiaKen heeft DEMS vertaald naar de Nederlandse situatie en aangepast aan de moderne ICT-eisen. Het systeem is ook zodanig aangepast dat mensen met diabetes zelf hun gegevens kunnen inzien en kunnen communiceren met de behandelaars.

Stichting DiaKen heeft een diabetes EPD, expertsysteem en databank ontwikkeld met de naam DiabetesNed.

Stichting  DiaKen (Diabetes Kenniscentrum) heeft als doel een effectieve bijdrage te leveren aan de  verbetering van de diabeteszorg door de kennis over diabetes mellitus en de behandeling ervan in de ruimste zin van het woord te bevorderen en ten diensten te stellen aan zowel mensen met diabetes als aan de zorgverleners die hen begeleiden

De deelnemende ziekenhuizen betalen een bedrag per diabetes DBC per jaar. Stichting DiaKen betaalt hiervan de support, het onderhoud en de verdere ontwikkeling van DiabetesNed. Als meer ziekenhuizen zich aansluiten bij DiabetesNed zullen de kosten per DBC afnemen. Wanneer u meer informatie wilt over de kosten dan kunt u het contactformulier onder het tabblad contact invullen.

Stichting DiaKen werkt samen met AGG solutions. De taken van AGG Solutions:

  • hosting van de programmatuur (inclusief databases)
  • toegang verschaffen aan deelnemers (op basis van een deelnemersovereenkomst)
  • functioneel beheer en ontwikkeling van de programmatuur
  • technisch beheer
  • support aan de gebruikers
  • vervaardigen van overzichten, rapportages en benchmarken voor gebruikers